Úvod 2% dane
 PDF  Tlač  Email

 dve percenta

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy.

V roku 2017 Občianske združenie získalo grant od Nadácie EPH vo výške 1350 €, za ktorý sa študentky odevného dizajnu zúčastnili medzinárodnej súťaže „Oděv a textil“ v Liberci a získali

2. miesto vo svojej kategórii.

V roku 2018 rodičia našich žiakov a priaznivci našej školy darovali formou 2% Občianskemu združeniu pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok 1 060,00 €, z ktorých 445,00 € bolo použitých na modernizáciu výpočtovej techniky – širokouhlé monitory.

Blíži sa ročné zúčtovanie a možnosť poukázať 2% dane mimovládnym organizáciám. Obraciam sa na Vás s prosbou o poukázanie uvedených 2% dane nášmu Občianskemu združeniu pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok, ktoré by boli použité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia učební a dielní školy.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy, vopred Vám ďakujem za Vašu láskavosť, ak sa rozhodnete poukázať 2% dane Občianskemu združeniu pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok.

Tlačivo (vyhlásenie) na poukázanie 2% dane z príjmu si môžete stiahnuť z webovej stránky našej školy alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

Vyplnené tlačivo prosíme doručiť na daňový úrad príslušný podľa miesta Vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2019.

 

 

RNDr. Danica Školníková, riaditeľka školy

Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti